Bài viết nổi bật

7 năm bức tử sông Hậu

Nước cấp là gì?

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt đối với Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai về hành vi xả thải ô nhiễm vào sông Ka Long.

​Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định về việc xử phạt đối với Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai về hành vi vi phạm hành chính xả thải ô nhiễm vào nguồn nước sông Ka Long, thành phố Móng Cái.

Kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường chỉ tiêu amoni, coliform có trong nước thải sau xử lý của Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai xả thải ra sông Ka Long đều vượt các quy chuẩn cho phép.

Kết quả quan trắc định kỳ từ trước khi Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai được cấp phép đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa trong nước thải sau xử lý cũng vượt quy chuẩn Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Theo đó, Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai phải nộp phạt số tiền 280 triệu đồng và phải thực hiện các giải pháp để xử lý đạt quy chuẩn môi trường đối với các thông số vượt quy chuẩn cho phép./.

Viết bình luận

Họ và tên

Email

Nội dung