Phuoc Thinh E&c - Người đứng đầu Việt Nam về công nghệ xử lý nước, hóa chất công nghiệp, bảo dưỡng thiết bị công nghiêp (Lò hơi, AHU, FCU, Cooling Tower..) tư vấn và xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Nhà phân phối độc quyền các thiết bị lọc nước của các hãng uy tín hàng đầu trên thế giới như Buckman, Thomson Tec, Astral Pool..v.v.., . Với khẩu hiệu " Our Values, Your Benefits - Giá Trị của chúng tôi, Lợi ích của bạn " Phuoc Thinh E&c đang dần khẳng định vị trí và tên tuổi của mình trên thương truờng Việt Nam và Quốc Tế.