Nhằm cung cấp giải pháp toàn diện và đảm bảo tốt nhất về chất lượng nước trong hệ thống, Phước Thịnh E&C cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ đến Quý Khách hàng. Các dịch vụ bao gồm:

-         Khảo sát, báo cáo tư vấn

-         Khóa huấn luyện kỹ thuật xử lý nước

-         Cung cấp hóa chất dùng thử

-         Định kỳ kiểm tra toàn bộ thiết bị đã cung cấp

-         Tẩy rửa hệ thống định kỳ

-         Lấy mẫu nước và phân tích hàng tháng

Với mục đích cuối cùng là đảm bảo chất lượng nước được tốt nhất, ngăn chặn tối đa sự cố cho hệ thống. Với các dịch vụ trên, Chúng tôi hy vọng còn đem lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho Quý Khách hàng.