Bài viết nổi bật

7 năm bức tử sông Hậu

Nước cấp là gì?

Theo kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội, để kiểm soát ô nhiễm, sẽ có hệ thống quan trắc tự động được xây dựng trong giai đoạn từ 2018-2020.

​Theo thống kê, Hà Nội là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước với 1.350 làng nghề. Trong đó, có gần 300 làng nghề đã đăng ký và được công nhận. Hoạt động sản xuất của các làng nghề trên địa bàn đang thu hút gần 1 triệu lao động tham gia, trong đó có hơn 700.000 lao động thường xuyên.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của các làng nghề cũng gây ô nhiễm môi trường ở mức cao. Số liệu quan trắc của các cơ quan bảo vệ môi trường cho biết, từ năm 2007, không khí tại các làng nghề có nồng độ bụi vượt 1,4-6,7 lần giới hạn.

Các làng nghề cơ khí có nồng nộ các kim loại nặng vượt giới hạn, nồng độ nhiều chất hữu cơ độc rất cao. Nước ngầm tại các làng nghề cũng chịu tác động từ ô nhiễm nước thải ở mức khá nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, các làng nghề hầu như không có công trình xử lý chất thải phù hợp, hệ thống xử lý nước thải tập trung hầu hết chưa được đầu tư, một vài điểm đang đầu tư nhưng chưa thực sự đi vào hoạt động.

Để bảo vệ môi trường làng nghề, Sở TN-MT Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng 2030 gửi các sở, ngành, quận, huyện, thị xã (nơi có làng nghề) để chủ động xây dựng kế hoạch.

Theo Phó Giám đốc Sở TN-MT Lê Tuấn Định, các cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường làng nghề sẽ được xây dựng và hoàn thiện trong giai đoạn 2017-2018. Và trong giai đoạn từ 2018-2020, quy trình công nghệ xử lý môi trường làng nghề sẽ được đầu tư, xây dựng và vận hành.

Cũng trong giai đoạn này, hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát ô nhiễm làng nghề cũng sẽ được triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, sẽ có hệ thống các điểm thu gom, lưu trữ rác thải, chất thải của làng nghề để vận chuyển tới các điểm xử lý…

Việc cải tạo, phục hồi môi trường làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải và chất thải rắn theo mô hình hợp tác công tư sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2020-2030. 

Viết bình luận

Họ và tên

Email

Nội dung