Bài viết nổi bật

7 năm bức tử sông Hậu

Nước cấp là gì?

Kết thúc kế hoạch giám sát về thu gom và xử lý rác thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, Ban Đô thị - HĐND thành phố Hà Nội kết luận, còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định pháp luật về thu gom và xử lý nước thải khu công nghiệp. Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 43 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động ổn định, trong đó có 21 CCN đã và đang được đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải. Có 3 cụm đã có dự án nhưng chưa đầu tư, còn lại 19 cụm chưa có dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. 

Trong số các cụm đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, mới chỉ có 13 cụm hoạt động ổn định trạm, 8 cụm đã có trạm nhưng chưa hoạt động hoặc không hoạt động. Một số trạm có công suất thiết kế khá lớn như cụm Bát Tràng (Gia Lâm), Duyên Thái (Thường Tín), Nguyên Khê (Đông Anh)…, không được vận hành hoặc vận hành không đạt chất lượng. 

    Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết, nhiều trạm xử lý nước thải tập trung của các cụm công nghiệp đã được xây dựng cũng không có hệ thống quan trắc nước thải tự động theo đúng quy định. 

    Cá biệt, có những trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng từ 10 năm trước nhưng chưa một lần được vận hành. Cụ thể, cụm sản xuất làng nghề tập trung Tân Triều (Thanh Trì) được được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung từ năm 2007, nhưng đến nay, hệ thống chưa một lần được vận hành. Trong khi đó,  các doanh nghiệp ở đây chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhuộm vải, nhựa tái chế, sản xuất giấy, nước uống tinh khiết, lượng nước thải chứa nhiều hóa chất không được xử lý tập trung trước khi thải ra môi trường. Điểm công nghiệp Hồ Điền, xã Liên Trung (Đan Phượng) chưa được xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên toàn bộ nước thải trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp đều xả thẳng ra môi trường gây hệ lụy đáng báo động về môi trường. 

    Giải thích về tình trạng nước thải công nghiệp chưa mang lại hiệu quả, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, công tác quản lý vận hành trạm xử lý nước thải còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp chưa phối hợp với các chủ đầu tư của cụm công nghiệp trong việc đấu nối thoát nước để thu gom nước thải về trạm, dẫn đến một số trạm đã hoạt động nhưng vẫn dưới công suất thiết kế rất nhiều, lãng phí đầu tư. 

Ngoài ra, nhận thức của các doanh nghiệp về bảo vệ môi trường còn hạn chế, các cơ sở đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại chưa đầy đủ theo quy định, vẫn thực hiện mang tính đối phó.

    Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân nhận định, nếu không sớm có phương án tổng thể để giải quyết thực trạng này thì vấn đề môi trường rất đáng lo ngại. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành khi để tồn tại các trạm đã được đầu tư xây dựng nhưng không vận hành hoặc vận hành không hiệu quả. Ông Quân đề nghị các sở Xây dựng, Công thương, Tài nguyên - môi trường rà soát, đánh giá, trình TP sớm ban hành chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm. 

    Để khắc phục ngay những hạn chế, HĐND Thành phố đã thông qua kế hoạch, trong đó, đến hết năm 2017, tỷ lệ cụm công nghiệp đã hoạt động ổn định có trạm và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt 55,8%. Sở Xây dựng cần phối hợp với Sở Công thương và Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, đánh giá lại cơ chế của thành phố, tham mưu UBND TP trình HĐND điều chỉnh cơ chế cho phù hợp nếu cần thiết. Đồng thời, các Sở chuyên môn tham mưu cho Thành phố ban hành chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp không chấp hành đầy đủ quy định về xả thải và có phương án tổng thể trong quản lý việc xả thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. 

    Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 trạm nước thải tập trung đã được Thành phố phê duyệt dự án đầu tư là trạm Phú Thịnh (Sơn Tây) và Ngọc Sơn (Chương Mỹ, Sở Tài nguyên & Môi trường cần triển khai quyết liệt quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. 

Viết bình luận

Họ và tên

Email

Nội dung