Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp patti thanh dẫn hướng nylon chất lượng, được sử dụng trong nhà máy sản xuất thanh thép sáng.

Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm: