Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Hệ thống làm mềm nước có vai trò chính là xử lý nuớc có độ cứng cao, loại bổ Ca2+ và Mg2+ đảm bảo chỉ tiêu độ cứng nằm trong giới hạn kiểm soát nước lò hơi.

Tại hệ thống này, nuớc được đưa vào bên trong bồn lọc Composite, theo đó, nuớc đầu vào sẽ đi qua lớp vật liệu lọc. Vật liệu lọc là hạt nhựa đã đuợc tráng lớp ion Na+. Tại đây, xảy ra quá trình trao đổi ion giữa Na+ và Ca+, Mg+.  Cơ chếxảy ra theo phản ứng sau:

R – Na + Ca2+ /Mg2+→ Na+ + R2Ca /Mg

Nước sông là nguồn nước có cặn lơ lửng nhiều, nước giếng là nguồn nước có chỉ tiêu sắt tổng cao ( nhiễm phèn) vì vậy các thành phần này ( tạp chất lơ lửng, sắt tổng) khi qua lớp vật liệu lọc trong hệ thống làm mềm sẽ bám rất chặt và nhiều trên bề mặt hạt nhựa và khi hệ thống hoàn nguyên quá trình rửa ngược sẽ không thể loại bỏ được hoàn toàn các tạp chất này về lâu dài các tạp chất bám rất nhiều vì vậy sau một thời gian ngắn hạt nhựa không còn khả năng trao đổi Ion.