Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Lò hơi là thiết bị rất cần thiết phục vụ cho các yêu cầu về nhiệt trong các lĩnh vực công nghiệp như khách sạn, ngành thực phẩm, mỹ phẩm, thức săn gia súc, dệt, may mặc v..v… Trong bài này, chúng tôi nêu lên một số quan niệm chưa đúng của một số khách hàng về việc sử dụng hóa chất bảo trì cho lò hơi như sau:

  • Hóa chất bảo trì khi sử dụng sẽ không còn đóng cáu cặn trong lò hơi.

  • Hóa chất bảo trì còn có chức năng tẩy cặn đã bị đóng trong lò hơi.

  • Hóa chất bảo trì khi vào lò làm cặn biến mất nên không cần xả đáy.

  • Không cần kiểm soát nước cấp đầu vào cho lò hơi vì đã có hóa chất bảo trì.

  • Sử dụng hóa chất bảo trì không cần định kỳ vệ sinh lò hơi.

  • Sử dụng hóa chất bảo trì không cần có phương pháp kiểm soát hàng ngày vì trong hóa chất đã được nhà cung cấp tính toán hợp lý.

Trường hợp đã kiểm tra các mục tư vấn trên mà vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân, hãy liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn.