Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Trục truyền động rỗng

4ft. (1,2m) trục thép chất lượng máy bay dài để kết nối với ổ đĩa.
- Model DS-300 đến DS-500
- Model DS-562 đến DS-750

Trục dẫn động rỗng

4ft. (1,2m) trục thép chất lượng máy bay dài để kết nối với trục dẫn động. Đặt hàng số lượng dựa trên chiều dài của ống được làm sạch.
- Mẫu DN-300 đến DN-500
- Mẫu DN-562 đến DN-750

Khớp nối ổ đĩa

Để ghép nối trục truyền động rỗng để dẫn động.
- Mẫu DC-300 đến DC-500
- Mẫu DC-562 đến DC-750

Khớp nối trục

Để ghép 2 trục rỗng với nhau.
- Mẫu SC-300 đến SC-500
- Mẫu SC-562 đến SC-750

Máy khoan bắt đầu

Để tạo lỗ thí điểm trong cặn lắng của các ống bị tắc hoàn toàn.
- Mẫu SD-312 đến SD-500
- Mẫu SD-562 đến SD-750