Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Hệ thống làm mềm nước theo công nghệ của Phước Thịnh E&C có vai trò chính là xử lý nuớc có độ cứng cao, đảm bảo chỉ tiêu độ cứng nằm trong giới hạn kiểm soát nước lò hơi. Tại hệ thống này, nuớc được đưa vào bên trong bồn lọc Composite, theo đó, nuớc đầu vào sẽ đi qua lớp vật liệu lọc. Vật liệu lọc là hạt nhựa đã đuợc tráng lớp ion Na+. Tại đây, xảy ra quá trình trao đổi ion giữa Na+ và Ca+, Mg+.  Cơ chếxảy ra theo phản ứng sau:

R – Na + Ca2+ /Mg2+→ Na+ + R2Ca /Mg

Nguyên lý của phương pháp này là thực hiện quá trình trao đổi ion, hạt nhựa sẽ giữ lại các ion gây độ cứng. Nuớc đầu ra hệ thống làm mềm sẽ đạt về chỉ tiêu độ cứng, đảm bảo nồng độ đạt giới hạn kiểm soát nuớc cấp lò hơi.

Sau một thời gian hoạt động cần phải tái sinh bằng dung dịch NaCl để hoàn nguyên lại khả năng xử lý của hạt nhựa, với cơ chế như sau

NaCl + R2Ca/Mg → R – Na + (Ca/Mg)2Cl2

Vì vậy để quá trình hoàn nguyên được đạt hiệu quả cao nhất thì các bước cài đặt thời gian trong đầu điều khiển phải đạt những chuẩn mực sau:

  • Thời gian rửa ngược từ 20 – 30 phút, thời gian rửa ngược phải đủ để loại bỏ các tạp chất bám trên bề mặt hạt nhựa ra ngoài từ đó khôi phục lại khả năng trao đổi Ion là tốt nhất.

  • Thời gian hút muối rửa chậm từ 45 – 60 phút, thời gian hút muối đủ để hạt nhựa trao đổi hoàn toàn từ đó hoàn nguyên lại khả năng xử lý của hạt nhựa.

  • Thời gian rửa nhanh từ 20 – 30 phút, thời gian rửa nhanh đủ sẽ loại bỏ hoàn toàn dư lượng muối còn lại trong quá trình tái sinh tránh trường hợp thời gian rửa ít sẽ không loại bỏ lượng muối và khi hệ thống hoạt động muối sẽ đi vào bồn chứa cấp lò gây ăn mòn cho lò hơi.

  • Thời gian trả nước về bồn muối lưu ý sẽ không cài đặt ( để chế độ off) từ đó khi nhân viên vận hành đến giờ tái sinh trước đó 30 phút sẽ chuẩn bị muối và cho nước vào bồn muối để hòa tan thực hiện cho quy trình hoàn nguyên sắp tới.