Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Cắt ống trong một lượt với ít nỗ lực hơn nên tiết kiệm thời gian cắt.

Đặc trưng :