Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Hóa chất thu hồi cặn sơn dư thừa 

Phạm vi áp dụng:

Áp dụng trong lĩnh vực sơn kim loại, sơn nhựa,...

Nguyên lý:

Sơn dư thừa được cắt mạch làm cho mất độ dính, sau đó theo nước trong hệ thống chạy ra bể tuần hoàn. tại bể tuần hoàn, hóa  sẽ tuyển nổi cặn sơn. sau đó cặn được vớt ra, nước lại tiếp tục vòng tuần hoàn.

Ứng dụng:

Sử dụng trong các lĩnh vực cần thu hồi cặn sơn dư thừa.