Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Hóa chất ức chế ăn mòn và chống đóng cáu cặn cho lò hơi KLB-121

Quy cách: 25 kg/thùng

Hóa chất ức chế ăn mòn và chống đóng cáu cặn cho lò hơi Pt-01/ inhibitor & antiscalant chemical: Loại bỏ các khí (O2, CO2) gây ăn mòn và triệt để loại bỏ cáu cặn trong suốt quá trình hoạt động của lò hơi là hổn hợp có tác dụng sau:

Xử lý ăn mòn lò hơi do Oxi: Hóa chất KLB-121 sẽ khử Oxi hòa tan trong nước lò hơi:

SO32- + O2 = SO42-

Gốc SO42- sẽ được hóa chất KLB-121 chuyển thành bùn lơ lững và theo nước xả đáy ra ngoài.

Xử lý ăn mòn lò hơi do pH: KLB-121 giúp nâng pH của nước lò về giới hạn kiểm soát 10.5 – 12, trong giới hạn pH này lượng sắt từ Fe2Osẽ không bị tan ra mà tạo một lớp màng mỏng trên bề mặt trao đổi nhiệt, bảo vệ lò hơi không bị ăn mòn.

Xử lý cáu cặn lò hơi: Hóa chất KLB-121 sẽ tác dụng với các ion tạo cáu Ca2+, Mg2+ để chuyển các ion này về dạng phức bùn lơ lửng, không kết tủa và sẽ lắng xuống đáy lò hơi và theo nước xả đáy lò ra ngoài.