Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

STT

Sản phẩm

Chức năng/ Công dụng

Tẩy rửa cáu cặn, gỉ sét

1

BN 100 
(Tẩy rửa hệ thống Nồi hơi đang hoạt động)

* Loại bỏ cặn Ca hoặc Fe khỏi nồi hơi
(Không cần dừng hệ thống khi tẩy rửa)
(Ca và Fe được hòa tan bằng chất tạo phức . 
Polyme phân tán những chất bẩn và bùn cặn)

2

BN 101
(Tẩy rửa cho hệ thống làm mát  đang hoạt động)

* Loại bỏ cặn Ca hoặc Fe khỏi hệ thống làm mát 
(Không cần dừng hệ thống khi tẩy rửa)

3

BN 320

Tẩy rửa cáu cặn Kim loại, Can xi cho hệ thống 
nước làm mát tuần hoàn, Thiết bị trao đổi nhiệt, Nồi hơi.

(Không sử dụng cho bề mặt Inox và nhôm)

4

BN200

Loại bỏ cặn sắt, cặn Canxi

5

BN - PRO1

Loại bỏ rong rêu, bùn mềm, bùn chất bẩn…

6

BOITREAT21

Dùng để trung hòa sau khi tẩy rửa bằng những loại 
hóa chất tẩy rửa như WX 540 & 560...

Tẩy rửa rong rêu, tảo, nấm
7 BN 22

Tẩy rửa rong rêu, bùn bẩn trong hệ thống nước làm mát tuần hoàn

(Phải dừng hệ thống khi tiến hành tẩy rửa)

8 BN 25

Tẩy rửa rong rêu, tảo, nấm trên hệ thống nước giải nhiệt và bề mặt trao đổi nhiệt.

(Không cần dừng hệ thống khi tiến hành tẩy rửa)