Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Trước khi tiến hành tẩy cặn lò hơi cần thực hiện kiểm tra mức độ đóng cặn trong lò hơi, từ đó đưa ra khối lượng hóa chất cần sử dụng.

Sau khi kiểm tra mức độ cặn, bước tiếp theo là xác định lượng hóa chất sử dụng, lượng hóa chất được xác định như sau:

  • Nếu độ dày cặn không lớn (<= 1mm) thì lượng hóa chất cho vào bằng 1/3 thể tích nước của lò hơi. Trong quá trình tiến hành tẩy cặn, hàm lượng chất tẩy cặn sẽ giảm dần nên để đảm bảo cặn được tẩy sạch cần phải kiểm tra định kỳ, nếu thấy cặn vẫn còn mà hàm lượng chất tẩy đã giảm nhiều cần phải bổ sung them để quá trình tẩy được hoàn toàn.
  • Nếu độ dày cặn lớn (> 1mm) thì hàm lượng chất tẩy cặn sẽ được xác định thời điểm ban đầu là 40% thể tích nước tổng trong lò hơi. Hàm lượng tang lên khi độ dày lớp cặn tang. Để đảm bảo tẩy cặn được hoàn toàn cần thực hiện kiểm tra định kỳ và bổ sung hóa chất nếu thấy cần thiết.

Chú ý: Quá trình tẩy cặn khoảng 1 ngày với điều kiện nhiệt độ được đưa lên khoảng 500C hoặc cao hơn.

Sau khi kiểm tra đã sạch cáu cặn, trước khi tiến hành xả cặn và dung dịch trong lò, cần phải tiến hành trung hòa chất tẩy để đảm bảo an toàn, hóa chất sử dụng là BN100Hàm lượng chất trug hòa phụ thuộc vào lượng chất tẩy cặn còn lại, việc này được xác định bằng giấy đo PH, quá trình trung hòa kết thúc khi PH dung  dịch từ 7-8.

Trên đây là hướng dẫn chung cho việc sử dụng hóa chất tẩy cặn  BN100, còn quy tiến hành cụ thể do đơn vị thi công đánh giá và thực hiện. Việc thực hiện phải đảm bảo an toàn với con người và thiết bị.

  1.  Đặc tính sản phẩm.

Tên chỉ tiêu

BN100​

PP kiểm tra

Cảm quan

Chất lỏng trong suốt,
màu vàng nhạt

Mắt thường

Tỷ trọng ở 20°C

1,28 – 1,30

ASTM D1122

Giá trị pH

~1

ASTM D1287

Khả năng hoà tan trong nước

Tan hoàn toàn

-