Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Hoá chất chống rêu tảo ACT-101 trong hệ thống giải nhiệt (Cooling tower) là chất diệt rêu tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Hoá chất ức chế rêu tảo ACT-101 sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sữa.

Thành phần hoạt tính là Isothiazolones và Bronopol theo tỷ lệ thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao và ổn định.

Tỷ trọng                  : 1,05 ÷ 1,15 g/ml

pH                          : 3.0 - 5.0

Khả năng hòa tan     : Tan tốt trong nước, rượu, glycol và dung môi có cực.

Độc tính                  : LD50: > 500 mg/Kg (trực tiếp)

2. Ứng dụng hoá chất ức chế rêu tảo

Hoá chất ức chế rong rêu ACT-101 là chất diệt vi sinh có hoạt tính cao, được sử dụng như chất tẩy vi sinh, xử lý nước hệ thống giải nhiệt hở (Cooling tower), nước sinh hoạt, nhà máy sản xuất giấy….

Độc tính thấp, dễ bị phân hủy.

Hoá chất ức chế rong rêu ACT-101 được châm vào hệ thống bất cứ lúc nào trong suốt quá trình vận hành hệ thống giải nhiệt hở.

3. Ích lợi của sản phẩm hoá chất ức chế rêu tảo

Hoạt tính tiêu diệt vi sinh vật mạnh

Không tạo bọt

Ưc chế sự phát triển của vi sinh vật

Hiệu quả trong khoảng pH  lớn

Dễ phân hủy.