Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

HẠT NHỰA CATION C100 HÃNG PUROLITE (ANH)

 • HẠT NHỰA CATION DÙNG KHỬ CỨNG, LÀM MỀM NƯỚC.
 • ION BAN ĐẦU: Na+
 • TÁI SINH: Muối NaCl
 • ĐÓNG GÓI: BAO 25 LÍT
 • GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT 10%
 • GIÁ TÍNH THEO ĐƠN VỊ BAO (25 LÍT)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  Application - Softening and Demineralization - supplied in Na+ form
  Polymer Structure - Gel polystyrene crosslinked with DVB
  Appearance - Amber, clear spherical beads
  Functional Group - Sulfonic acid
  Ionic Form as Shipped - Na+
  Total Capacity, Na+ Form (min.) 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft3
  Moisture Retention, Na+ Form 44 - 48% 
  Particle Size Range 300-1200 µm 
  <300 µm (max.) 1% 
  Uniformity Coefficient (max.) 1.7 
  Reversible Swelling, Na+ → H+ (max.) 8% 
  Specific Gravity 1.29 (Na+form) 
  Shipping Weight (approx.) 800 - 840 g/l (49.9 - 52.4 lbs/ft3
  Temperature Limit 120°C (250 °F) 
 • Hạt nhựa Cation C100 Purolite sản xuất tại Trung Quốc
 • Ứng dụng: Hạt nhựa Cation chuyên dùng khử cứng, làm mềm nước.