Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Những dụng cụ này hoạt động tương tự như Dụng cụ Cánh cắt cánh tay linh hoạt ngoại trừ những dụng cụ này sử dụng bóng cacbua để loại bỏ cặn nhẹ trong các ống và ống có đường kính lớn.