Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Trong quá trình hoạt động của hệ thống cooling các tạp chất trong nước hệ thống sẽ bị cô đặc do nước bay hơi sẽ gây nên độ dẫn điện nước cool tăng cao. Khi độ dẫn điện tăng có nghĩa trong nước tồn tại nhiều thành phần ion khác nhau, chính các ion này tạo ra tính dẫn điện. Độ dẫn điện tỉ lệ thuận với tốc độ ăn mòn, độ dẫn điện càng tăng, xu hướng ăn mòn diễn ra càng nhanh.

Để giải quyết vấn đề độ dẫn điện cao chỉ có giải pháp là xả nước trong hệ thống bù nước mới. Căn cứ vào chỉ số của độ dẫn điện trong nước sẽ xả đáy nước cooling phù hợp nhằm kiểm soát độ dẫn điện trong giới hạn kiểm soát : có thể thay toàn bộ nước cũ bằng nước mới hoặc thay từ từ bằng cách xả đáy.Tùy vào tình hình của mỗi khách hàng mà có giải pháp phù hợp, việc xả đáy còn phải tính toán đến việc tiết kiệm nước.

Với những khách hàng có sử dụng đầu dò độ dẫn điện của nước cooling sẽ đơn giản trong việc kiểm soát vì sẽ cài đặt chỉ số độ dẫn khi cao sẽ xả bỏ.

Với những khách hàng sử dụng hệ thống xả đáy cooling dùng bộ cài đặt thời gian cần kiểm tra định kỳ độ dẫn để cài đặt thời gian thích hợp.

Với những khách hàng không có hệ thống xả đáy sẽ khó khăn hơn cho nhân viên vận hành phải theo dõi thường xuyên và xả đáy bằng tay.

Việc xả đáy là bắt buộc khi sử dụng hệ thống cooling, nếu không xả đáy kịp thời sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước cooling.