Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Chất liệu
sản phẩm

Quy cách
sản phẩm

Độ dày
sản phẩm

Số lượng tấm

Diện tích thành phẩm
( đã hàn )

Diện tích
( m2 / m3 )

PP

Φ 25

0.5 mm

 

1m2 x 1m2

200

Φ 35

0.5 mm

40

1m2 x 1m2

140

Φ 50

0.5 mm

30

1m2 x 1m2

100

Φ 80

0.5 mm

20

1m2 x 1m2

62

FRP

Φ 25

0.5 mm

 

1m2 x 1m2

236.0987

Φ 30

0.5 mm

 

1m2 x 1m2

169.4159

Φ 40

0.5 mm

 

1m2 x 1m2

148.4537

Φ 50

0.5 mm

 

1m2 x 1m2

119.0055

Φ 60

0.5 mm

 

1m2 x 1m2

99.3071