Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

TT

Ký hiệu

Lưu lượng

Kích thước
( mm )

Kích thước cửa

Ghi chú

1

717

 

Φ 178 x 425

2.5"

Cửa ra ở trên

2

735

0,5 m3/h

Φ 178 x 890

2.5"

Cửa ra ở trên

3

844

0,9 m3/h

Φ 200 x 1100

2.5"

Cửa ra ở trên

4

1054

1,3 m3/h

Φ 250 x 1400

2.5"

Cửa ra ở trên

5

1252

1,8 m3/h

Φ 300 x 1320

2.5"

Cửa ra ở trên

6

1354

2,1 m3/h

Φ 330 x 1375

2.5"

Cửa ra ở trên

7

1465

2,5 m3/h

Φ 350 x 1620

2.5"

Cửa ra ở trên

8

1665

3,2 m3/h

Φ 400 x 1620

2.5"

Cửa ra ở trên

9

1865

4 m3/h

Φ 450 x 1620

4"

Cửa ra ở trên

10

2069

5,2 m3/h

Φ 500 x 1750

4"

Có 2 loại:
1.Cửa ra ở trên
2.Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4"

11

2472

7,3 m3/h

Φ 600 x 1850

4"

Có 2 loại:
1.Cửa ra ở trên
2.Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4"

12

3072

11,4 m3/h

Φ 750 x 1850

4"

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4"

13

3087

12,5  m3/h

Φ 750 x 2150

4" + 6"

Cửa ra ở trên 4"+ cửa ra ở dưới Φ 6

14

3672

16,4 m3/h

Φ 900 x 1850

4"

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4"

15

4072

19 m3/h

Φ 1000 x 1850

4"

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 4"

16

4872

26,2 m3/h

Φ 1200 x 1850

6"

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 6"

17

4894

30 m3/h

Φ 1200 x 2400

6"

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 6"

18

6094

42 m3/h

Φ 1500 x 2400

6"

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Φ 6"