Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Mục đích của quá trình xả nước chiller và bù nước cấp như sau:

Làm giảm hàm lượng độ dẫn điện, tổng sắt trong hệ thống

Đưa các tạp chất lơ lửng ra khỏi hệ thống

Với việc nước cấp bổ sung chứa oxy hòa tan được đưa vào hệ thống, sẽ gây ăn mòn bề mặt đường ống theo phản ứng sau :

Fe + O2 -> Fe2+ + O2-.

Từ đó làm tăng lượng sắt tổng trong nước nếu không có hóa chất bảo trì ức chế ăn mòn trong hệ thống, do đó không đưa tổng sắt về giới hạn kiểm soát trước khi dùng hóa chất bảo trì được.

Do đó, phương án xả nước chiller chúng tôi đưa ra để kiểm soát chỉ tiêu độ dẫn điện và tổng sắt đồng thời hạn chế vấn đề ăn mòn xảy ra như sau:

- Châm hóa chất Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống chiller.

Khi hóa chất được đưa vào hệ thống, sẽ bổ sung hàm lượng nitrit để kiểm soát hàm lượng oxy hòa tan trong nước theo phản ứng sau:

NO2- + O2 -> NO3-

Từ đó hạn chế được hàm lượng sắt tổng sinh ra do bị ăn mòn (chỉ tiêu tổng sắt vẫn chưa nằm trong giới hạn kiểm soát).

-  Khi hệ thống đã được kiểm soát ăn mòn bằng việc sử dụng hóa chất bảo trì, quý khách hàng cần xả nước chiller từ từ và cấp nước bù vào để làm giảm hàm lượng sắt tổng trong nước chiller về giới hạn kiểm soát,nhằm giảm tạp chất sinh ra do sắt tổng cao.

Sau khi các chỉ tiêu pH, độ dẫn điện, tổng sắt đã nằm trong giới hạn kiểm soát, quý công ty cần châm bổ sung hóa chất bảo trì để kiểm soát vấn đề cáu cặn, ăn mòn và vi sinh vật trong hệ thống.