Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Việc lựa chọn bơm định lượng nói chung và bơm cơ bản nói riêng muốn chính xác phải dựa vào yêu cầu thực tế với các thông số cụ thể như lưu lượng, áp suất, mục đích sử dụng bơm định lượng.

Yêu cầu: Chọn bơm định lượng để định lượng hóa chất A có:

-        Nồng độ hoá chất ban đầu C = 50%.

-        Dòng nước lưu lượng là Q = 4m3/h.

-        Áp suất đối áp P = 0.7 bar.

-        Nồng độ hóa chất mong muốn C= 2.5ppm. Tính lưu lượng hoá chất bơm định lượng vào hệ thống Q1?

Bước 1: Tính toán lưu lượng hóa chất cần châm

Q 1chemical C origin chemical = Q water C 1chemical in water

<=> Lưu lượng bơm hoá chất (Q1) = = (0.0025/0.5)x 4000 = 20 (l/h)

Bước 2: Chọn bơm định lượng có lưu lượng

Chọn bơm ở áp suất đối áp suất >0.7 bar và có lưu lượng ≥20 l/h.

Bước 3: Điều chỉnh để phần trăm bơm định lượng hoạt động chính xác với yêu cầu 20 l/h, 0.7 bar

Cài đặt phần trăm bơm ở phần trăm xác định. Sau đó, sử dụng ống đong đặt vào đầu hút của bơm để đo lưu lượng tiêu thụ trong 1 phút.

Từ đó xác định được thời gian châm hoá chất trong 1 ngày khi hệ thống hoạt động.

Trên đây là phương án chọn bơm cơ bản cho hệ thống châm hoá chất

Việc lựa chọn bơm định lượng phù hợp không những tiết kiệm chi phí mà còn tăng hiệu quả hoạt động của bơm.