Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Chuyên môn của chúng tôi nằm ở việc thiết kế bộ kiểm tra mối nối chất lượng, được sử dụng để kiểm tra các ống về mối nối giữa ống và tấm ống.

Các tính năng chính: