Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Khách hàng có thể sử dụng một loạt các Gói năng lượng thủy lực công nghiệp. Với một thước đo dầu thủy lực xác định, các gói năng lượng này cấp cho tời, được thực hiện ở áp suất hệ thống tiêu chuẩn là 240 bar. Các gói năng lượng của chúng tôi được chứng nhận và công nhận bởi ngành công nghiệp tương ứng.